Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας


Ο Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας ανήκει στην Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας και έχει τις παρακάτω ειδικότητες:

  • Υπάλληλος Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης

Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις έχει μεταβάλλει την οργάνωσή τους, τον τρόπο και την μορφή της εργασίας. Ο Τομέας προσαρμόζεται συνεχώς στις επιταγές των νέων τεχνολογικών εξελίξεων και δίνει στους μαθητές και στις μαθήτριες εφόδια για επαγγελματική σταδιοδρομία.
Σκοπός του είναι να τους δώσει τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, ώστε να γίνουν υπεύθυνα οργανωτικά και διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων ή οργανισμών.