Μαθήματα Διοίκησης και Οικονομίας

Α΄ Τάξη

Μαθήματα Γενικής Παιδείας (ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΩΡΕΣ)

 1. Νέα Ελληνικά-4
 2. Μαθηματικά (Αλγεβρα 3/Γεωμετρία 1)-4
 3. Φυσικές Επιστήμες (Φυσική 2/Χημεία 1/Βιολογία 1)-4
 4. Πολιτική Παιδεία-2
 5. Ιστορία-1
 6. Θρησκευτικά-1
 7. Ξένη Γλώσσα-2
 8. Φυσική Αγωγή-2
 9. Πληροφορική-2

Μαθήματα Προσανατολισμού  (ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΩΡΕΣ)

 1. Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία-2
 2. ΣΕΠ-Ασφάλεια&Υγιεινή-2
 3. Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων-3

Όταν ο αριθμός των μαθητών του τμήματος είναι μεγαλύτερος από 16, κάθε τμήμα χωρίζεται σε δύο ομάδες. Σε κάθε ομάδα διδάσκονται εναλλαξ τα μαθήματα "Πληροφορική" και "Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία" δύο ώρες εβδομαδιαίως.

Μαθήματα Επιλογής  (ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΩΡΕΣ)

 1. Αγωγλη Υγείας-2
 2. Αρχές Γραμμικού & Αρχιτεκτονικού Σχεδίου-2
 3. Αρχές Ηλεκτρολογίας & Ηλεκτρονικής-2
 4. Αρχές Μηχανολογίας-2
 5. Αρχές Οικονομίας-2
 6. Βασικές Αρχές Σύνθεσης-2
 7. Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη-2
 8. Ναυτική Τέχνη-2

Οι μαθητές θα επιλέγουν τρία μαθήματα μεταξύ των οκτώ προσφερομένων μαθημάτων ανάλογα με τους τομείς που λειτουργούν σε κάθε ΕΠΑ.Λ.


Β΄ Τάξη

Μαθήματα Γενικής Παιδείας (ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΩΡΕΣ)

 1. Νέα Ελληνικά-3
 2. Μαθηματικά (Άλγεβρα 2/Γεωμετρία 1)-3
 3. Φυσικές Επιστήμες (Φυσική 1/Χημεια 1)-2
 4. Θρησκευτικά-1
 5. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)-1
 6. Εισαγωγή στις αρχές Επιστήμης των Υπολογιστών-1
 7. Φυσική Αγωγή-1

Μαθήματα Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας (ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΩΡΕΣ)

 1. Αρχές Λογιστικής-3Θ+2Ε
 2. Εισαγωγή στο Marketing-2Θ
 3. Θεωρία Τουρισμού και Εφαρμογές-3Ε
 4. Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistic)-2Θ
 5. Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές - Λογιστικά Φύλλα-2Ε
 6. Στοιχεία Δικαίου (Αστικό-Εμπορικό-Εργατικό-Τουριστικό)-4Θ
 7. Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική-2Θ
 8. Αγγλικά Τομέα-2Θ

 

Γ΄ Τάξη

Εφαρμόζεται Πρόγραμμα 35 ωρών εβδομαδιαίως.

 • Κοινό πρόγραμμα 12 ωρών με 6 Μαθήματα Γενικής Παιδείας
 • Πρόγραμμα 23 ωρών που αποτελείται από 4 έως και 6 Μαθήματα Ειδικότητας.

Μαθήματα Γενικής Παιδείας (ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΩΡΕΣ)

 1. Έλληνική Γλώσσα (Νέα 2/Λογοτεχνία 1)-3
 2. Μαθηματικά (Άλγεβρα 2/Γεωμετρία 1)-3
 3. Θετικές Επιστήμες (Φυσική 2/Χημεια 1)-3
 4. Εισαγωγή στις αρχές Επιστήμης των Υπολογιστών-1
 5. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)-1
 6. Φυσική Αγωγή-1

 

Μαθήματα Ειδικοτήτων

Μαθήματα ειδικότητας Υπάλληλος Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών (ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΩΡΕΣ)

 1. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας-4Θ
 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης -4Θ
 3. Φορολογική Πρακτική-2Θ+4Ε
 4. Λογιστικές Εφαρμογές-4Ε
 5. Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις-3Θ
 6. Αγγλικά Ειδικότητας ΙΙ-2Θ

 

Μαθήματα ειδικότητας Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης (ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΩΡΕΣ)

 1. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας-4Θ
 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης -4Θ
 3. Εφαρμογές Marketing-2Θ+2Ε
 4. Δημιουργία και Προβολή της Διαφήμισης-2Θ+3Ε
 5. Λογιστικές Εφαρμογές-4Ε
 6. Αγγλικά Ειδικότητας ΙΙ-2Θ