Ο απόφοιτος του τομέα Διοίκησης και Οικονομίας μπορεί να λάβει μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις ή να κάνει χρήση του Πτυχίου του και να εργαστεί στα παρακάτω ενδεικτικά επαγγελματα:

Yπάλληλος Διοίκησης και Οικονομίας

Ως υπάλληλος οικονομικών υπηρεσιών με αρμοδιότητες να :

 • Να τηρεί λογιστικά βιβλία Α? κατηγορίας και ΚΒΣ.
 • Εκδίδει, συγκεντρώνει, ελέγχει και κωδικοποιεί τα παραστατικά του λογιστηρίου της Οικονομικής μονάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ.
 • Παρακολουθεί την κίνηση λογαριασμών των πελατών.
 • Φροντίζει να εισπράττει λογαριασμούς και να εξοφλεί οφειλές.
 • Διεκπεραιώνει τραπεζικές εργασίες καθώς και εργασίες σχετικές με τα ασφαλιστικά ταμεία.
 • Παρακολουθεί τα αποθέματα διαφόρων αγαθών (εμπορευμάτων, πρώτων υλών, κ.λπ.).
 • Συμμετέχει στη διενέργεια απογραφής καθώς και στην κατάρτιση προϋπολογισμού της οικονομικής μονάδας.

Ως υπάλληλος διοικητικών υπηρεσιών με αρμοδιότητες να:

 • Συντάσσει, δακτυλογραφεί και διεκπεραιώνει αλληλογραφία, εκθέσεις, αναφορές και κάθε είδους έντυπα.
 • Ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα.
 • Οργανώνει και διεκπεραιώνει συσκέψεις, ταξίδια, συναντήσεις και συνεντεύξεις ανωτέρων στελεχών.
 • Συγκεντρώνει οικονομικές πληροφορίες από όλα τα τμήματα.
 • Διεκπεραιώνει δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων.

Yπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης

Οι πτυχιούχοι του τμήματος Εμπορίας και διαφήμισης μπορούν να εργαστούν σε :

 • Εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις
 • Εταιρείες παροχής υπηρεσιών (ασφαλιστικές εταιρείες, ιδιωτικές και δημόσιες κλινικές και νοσοκομεία, ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, εκπαιδευτήρια, εταιρείες συμβούλων μάρκετινγκ, κ.ά.)
 • Τράπεζες
 • Δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς
 • Μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς
 • Διαφημιστικές εταιρείες
 • Εταιρείες δημοσίων σχέσεων
 • Εταιρείες ερευνών αγοράς και δημοσκοπήσεων
 • Media shops
 • Εφημερίδες και περιοδικά, ραδιόφωνο, τηλεόραση
 • Εταιρείες web design και e-commerce

Επαγγελματικά δικαιώματα : Ν. 2515/97 (ΦΕΚ 154/25.07.1997, τ?. Α?) και Π.Δ. 340/98 (ΦΕΚ 228/06.10.1998, τ?. Α?)

Επαγγελματικές άδειες:

 1. Λογιστή Φοροτεχνικού Δ΄ τάξεως (πτυχίο, 10ετής προϋπηρεσία ως βοηθός λογιστή)
 2. Λογιστής Φοροτεχνικού Γ? τάξεως (5ετής προϋπηρεσία ως Λογιστής Φοροτεχνικός Δ? τάξεως + εξετάσεις)

Περισσότερες πληροφορίες στους παρακάτω συνδέσμους:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (2015)

ΕΟΠΠΕΠ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (2014)