Μαθήματα Εφαρμοσμένων Τεχνών

Α΄ Τάξη

Μαθήματα Γενικής Παιδείας (ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΩΡΕΣ)

 1. Νέα Ελληνικά-4
 2. Μαθηματικά (Αλγεβρα 3/Γεωμετρία 1)-4
 3. Φυσικές Επιστήμες (Φυσική 2/Χημεία 1/Βιολογία 1)-4
 4. Πολιτική Παιδεία-2
 5. Ιστορία-1
 6. Θρησκευτικά-1
 7. Ξένη Γλώσσα-2
 8. Φυσική Αγωγή-2
 9. Πληροφορική-2

Μαθήματα Προσανατολισμού  (ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΩΡΕΣ)

 1. Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία-2
 2. ΣΕΠ-Ασφάλεια&Υγιεινή-2
 3. Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων-3

Όταν ο αριθμός των μαθητών του τμήματος είναι μεγαλύτερος από 16, κάθε τμήμα χωρίζεται σε δύο ομάδες. Σε κάθε ομάδα διδάσκονται εναλλαξ τα μαθήματα "Πληροφορική" και "Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία" δύο ώρες εβδομαδιαίως.

Μαθήματα Επιλογής  (ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΩΡΕΣ)

 1. Αγωγλη Υγείας-2
 2. Αρχές Γραμμικού & Αρχιτεκτονικού Σχεδίου-2
 3. Αρχές Ηλεκτρολογίας & Ηλεκτρονικής-2
 4. Αρχές Μηχανολογίας-2
 5. Αρχές Οικονομίας-2
 6. Βασικές Αρχές Σύνθεσης-2
 7. Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη-2
 8. Ναυτική Τέχνη-2

Οι μαθητές θα επιλέγουν τρία μαθήματα μεταξύ των οκτώ προσφερομένων μαθημάτων ανάλογα με τους τομείς που λειτουργούν σε κάθε ΕΠΑ.Λ.


Β΄ Τάξη

Μαθήματα Γενικής Παιδείας (ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΩΡΕΣ)

 1. Νέα Ελληνικά-3
 2. Μαθηματικά (Άλγεβρα 2/Γεωμετρία 1)-3
 3. Φυσικές Επιστήμες (Φυσική 1/Χημεια 1)-2
 4. Θρησκευτικά-1
 5. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)-1
 6. Εισαγωγή στις αρχές Επιστήμης των Υπολογιστών-1
 7. Φυσική Αγωγή-1

Μαθήματα Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών (ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΩΡΕΣ)

 1. Ελεύθερο Σχέδιο-4Σ
 2. Γραμμικό Σχέδιο-3Σ
 3. Ιστορία της Τέχνης-3Θ
 4. Αρχές Σύνθεσης-3Ε
 5. Εφαρμοσμένες Τέχνες με χρήση Η/Υ-5Ε
 6. Ειδικό Εργαστηριακό Μάθημα-5Ε *

* Οι μαθητές διδάσκονται ένα από τα παρακάτω εργαστηριακά μαθήματα, ανάλογα με την εργαστηριακή υποδομή του αντίστοιχου Ε.Κ. ή του Σ.Ε. του ΕΠΑ.Λ. και τις ειδικότητες του Τομέα που λειτουργούν στο αντίστοιχο ΕΠΑ.Λ. :

 1. Φωτογραφία και Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας-5Ε
 2. Τεχνολογία Υφαντικών Υλών-5Ε
 3. Εργαστήριο Χαρακτικής-Πλαστικής-5Ε

 

Γ΄ Τάξη

Εφαρμόζεται Πρόγραμμα 35 ωρών εβδομαδιαίως.

 • Κοινό πρόγραμμα 12 ωρών με 6 Μαθήματα Γενικής Παιδείας
 • Πρόγραμμα 23 ωρών που αποτελείται από 4 έως και 6 Μαθήματα Ειδικότητας.

Μαθήματα Γενικής Παιδείας (ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΩΡΕΣ)

 1. Έλληνική Γλώσσα (Νέα 2/Λογοτεχνία 1)-3
 2. Μαθηματικά (Άλγεβρα 2/Γεωμετρία 1)-3
 3. Θετικές Επιστήμες (Φυσική 2/Χημεια 1)-3
 4. Εισαγωγή στις αρχές Επιστήμης των Υπολογιστών-1
 5. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)-1
 6. Φυσική Αγωγή-1

Μαθήματα Ειδικοτήτων

Μαθήματα ειδικότητας Γραφικών Τεχνών (ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΩΡΕΣ)

 1. Ιστορία των Τεχνών - Έργα και Δημιουργοί-2Θ
 2. Τεχνολογία Υλικών-2Θ
 3. Γραμμικό Σχέδιο-3Σ
 4. Ελεύθερο Σχέδιο - Χρώμα-3Σ
 5. Γραφιστικές Εφαρμογές ΙΙ & Ψηφιακή Σχεδίαση Εντύπου-8Ε
 6. Τεχνικές Εκτύπωσης-1Θ+4Ε

Μαθήματα ειδικότητας Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων (ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΩΡΕΣ)

 1. Ιστορία των Τεχνών - Έργα και Δημιουργοί-2Θ
 2. Τεχνολογία Υλικών-2Θ
 3. Διαμόρφωση Εσωτερικών Χώρων ΙΙ-1Θ+4Ε
 4. Αρχιτεκτονικό Σχέδιο και Ψηφιακή Σχεδίαση ΙΙ-3Σ+3Ε
 5. Διακοσμητική Σύνθεση ΙΙ-1Θ+4Ε
 6. Ελεύθερο Σχέδιο - Χρώμα-3Σ