Λόγος και Σκέψη

Δείγματα υψηλής δημοσιογραφικής γραφής έδωσαν οι μαθητές του Σχολείου μας, στον 2ο Παγκρήτιο  Διαγωνισμό Δημοσιογραφικών Δεξιοτήτων. Μεταξύ των Λυκείων και στην κατηγορία μαθητικού εντύπου, διακρίθηκε το Σχολείο μας, για το περιοδικό "Λόγος και Σχέψη". Οί μαθήτριες: Ανεζίνα Κοζωνάκη, Κατερίνα Καστανάκη και οι μαθητές Κωνσταντίνος Πλατσιδάκης και Κλεό Σαντέ διακρίθηκαν σε άλλες κατηγορίες.

Η ηλεκτρονική δημοσίευση: Λόγος και σκέψη.

Το αναλυτικό άρθρο από στην εφημερίδα: Χανιώτικα Νέα.