• Σύνδεση

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού


 

Ο Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού ανήκει στην Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών και έχει τις παρακάτω ειδικότητες:

  • Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων
  • Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
  • Τεχνικός Αυτοματισμού
  • Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών

 

Εργαστήρια του Τομέα

 

Εργαστήριο ηλεκτρολογίας

Γίνεται η πειραματική επαλήθευση των θεμελιωδών νόμων και κανόνων του ηλεκτρισμού, όπως και εκπαίδευση στα βασικά στοιχεία της ηλεκτρονικής, που αναφέρονται στα τεχνολογικά μαθήματα.
Αποκτάται τεχνική πείρα, τόσο στη χρήση των ηλεκτρικών οργάνων, συσκευών και στις συνδεσμολογίες αυτών στα ηλεκτρικά κυκλώματα, όσο και στη χρήση των εργαλείων για τις συνδεσμολογίες ηλεκτρολογικού υλικού

 

 

Εργαστήριο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Στο Εργαστήριο οι μαθητές επεξεργάζονται βασικά εκπαιδευτικά θέματα των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων όπως αυτά αναφέρονται στα αναλυτικά προγράμματα των τεχνολογικών μαθημάτων. Αναπτύσσεται η δεξιότητα στη χρήση των εργαλείων του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη και στην συνδεσμολογία των ηλεκτρολογικών οργάνων, υλικών και συσκευών. Το εύρος των θεμάτων που καλύπτονται από το εργαστήριο εκτείνεται από απλές συνδεσμολογίες φωτιστικών σωμάτων μέχρι ισχυρά ρεύματα και εφαρμογές βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

 

 

Εργαστήριο αυτοματισμών

Στο Εργαστήριο οι μαθητές του Ηλεκτρολογικού Τομέα των ΕΠΑ.Λ και των ΕΠΑ.Σ ασκούνται στον κλασικό και προγραμματιζόμενο αυτοματισμό. Οι ασκήσεις πραγματοποιούνται σε ειδικά διαμορφωμένες πινακίδες και όλο το χρησιμοποιούμενο υλικό είναι υλικό ράγας. Οι μαθητές ασκούνται στον ψηφιακό αυτοματισμό, με τις μονάδες Logo (Siemens) και προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές (P.L.C.) προγραμματιζόμενους από Η/Υ. Τα P.L.C. που χρησιμοποιούμε είναι τα Simatic S7-200 της Siemens.

 

 

Εργαστήριο ηλεκτρονικών μετρήσεων

DESCRIPTION HERE.

 

 

 

 

Εργαστήριο τηλεπικοινωνιακών συστημάτων

DESCRIPTION HERE.