• Σύνδεση

Μαθήματα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού

Α΄ Τάξη

Μαθήματα Γενικής Παιδείας (ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΩΡΕΣ)

 1. Νέα Ελληνικά-4
 2. Μαθηματικά (Αλγεβρα 3/Γεωμετρία 1)-4
 3. Φυσικές Επιστήμες (Φυσική 2/Χημεία 1/Βιολογία 1)-4
 4. Πολιτική Παιδεία-2
 5. Ιστορία-1
 6. Θρησκευτικά-1
 7. Ξένη Γλώσσα-2
 8. Φυσική Αγωγή-2
 9. Πληροφορική-2

Μαθήματα Προσανατολισμού  (ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΩΡΕΣ)

 1. Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία-2
 2. ΣΕΠ-Ασφάλεια&Υγιεινή-2
 3. Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων-3

Όταν ο αριθμός των μαθητών του τμήματος είναι μεγαλύτερος από 16, κάθε τμήμα χωρίζεται σε δύο ομάδες. Σε κάθε ομάδα διδάσκονται εναλλαξ τα μαθήματα "Πληροφορική" και "Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία" δύο ώρες εβδομαδιαίως.

Μαθήματα Επιλογής  (ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΩΡΕΣ)

 1. Αγωγλη Υγείας-2
 2. Αρχές Γραμμικού & Αρχιτεκτονικού Σχεδίου-2
 3. Αρχές Ηλεκτρολογίας & Ηλεκτρονικής-2
 4. Αρχές Μηχανολογίας-2
 5. Αρχές Οικονομίας-2
 6. Βασικές Αρχές Σύνθεσης-2
 7. Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη-2
 8. Ναυτική Τέχνη-2

Οι μαθητές θα επιλέγουν τρία μαθήματα μεταξύ των οκτώ προσφερομένων μαθημάτων ανάλογα με τους τομείς που λειτουργούν σε κάθε ΕΠΑ.Λ.


 

Β΄ Τάξη

Μαθήματα Γενικής Παιδείας (ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΩΡΕΣ)

 1. Νέα Ελληνικά-3
 2. Μαθηματικά (Άλγεβρα 2/Γεωμετρία 1)-3
 3. Φυσικές Επιστήμες (Φυσική 1/Χημεια 1)-2
 4. Θρησκευτικά-1
 5. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)-1
 6. Εισαγωγή στις αρχές Επιστήμης των Υπολογιστών-1
 7. Φυσική Αγωγή-1

Μαθήματα του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού (ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΩΡΕΣ)

 1. Ηλεκτροτεχνία (Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσομένου ρεύματος)-2Θ+2Ε
 2. Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις-2Θ+3Ε
 3. Σχέδιο Ηλεκτρολογικό-Ηλεκτρονικό & με Η/Υ-2Σ/Ε
 4. Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Συστήματα και στα Δίκτυα Επικοινωνιών-3Ε
 5. Αυτοματισμοί, Αισθητήρες και Βασικά Ψηφιακά Ηλεκτρονικά-1Θ+3Ε
 6. Βασικά Ηλεκτρονικά-1Θ+3Ε
 7. Αγγλικά Τομέα-1Θ

 

Γ΄ Τάξη

Μαθήματα Γενικής Παιδείας (ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΩΡΕΣ)

 1. Έλληνική Γλώσσα (Νέα 2/Λογοτεχνία 1)-3
 2. Μαθηματικά (Άλγεβρα 2/Γεωμετρία 1)-3
 3. Θετικές Επιστήμες (Φυσική 2/Χημεια 1)-3
 4. Εισαγωγή στις αρχές Επιστήμης των Υπολογιστών-1
 5. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)-1
 6. Φυσική Αγωγή-1

 

Μαθήματα Ειδικοτήτων

Μαθήματα ειδικότητας Τεχνικού Ηλεκτρονικών και Η/Υ Συστημάτων, Εγκαταστάσεων (ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΩΡΕΣ)

 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών-3Θ
 2. Ψηφιακά Συστήματα-3Θ
 3. Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Συστημάτων-6Ε
 4. Δίκτυα Υπολογιστικών Συστημάτων-3Ε
 5. Διαχείρηση και Εγκατάσταση - Συντήρηση Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Δικτύων-1Θ+4Ε
 6. Ηλεκτρονικές Μετρήσεις και Συστήματα Ασφάλειας-1Θ+2Ε

 

Μαθήματα ειδικότητας Τεχνικού Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Εγκαταστάσεων & Δικτύων (ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΩΡΕΣ)

 1. Ηλεκτροτεχνία-3Θ
 2. Ηλεκτρικές Μηχανές-3Θ
 3. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ΙΙ-3Θ+4Ε
 4. Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας και Ηλεκτρικών Μηχανών-4Ε
 5. Αυτοματισμοί Προγραμματιζόμενης Λογικής-2Θ+4Ε

 

Μαθήματα ειδικότητας Τεχνικού Αυτοματισμού (ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΩΡΕΣ)

 1. Ηλεκτροτεχνία-3Θ
 2. Ψηφιακά Συστήματα-3Θ
 3. Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Συστημάτων-6Ε
 4. Ηλεκτρονικά Ισχύος-1Θ+2Ε
 5. Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου-PLC-1+4Ε
 6. Μηχατρονική-1Θ+2Ε

 

Μαθήματα ειδικότητας Τεχνικού Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών (ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΩΡΕΣ)

 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών-3Θ
 2. Ψηφιακά Συστήματα-3Θ
 3. Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Συστημάτων-6Ε
 4. Διαχείρηση και Εγκατάσταση Δικτύων -3Θ
 5. Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα-Εφαρμογές Τηλεματικής-1Θ+4Ε
 6. Συστήματα Ελέγχου και Ασφάλειας-1Θ+2Ε