• Σύνδεση

Ο απόφοιτος του τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού μπορεί να λάβει μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις ή να κάνει χρήση του Πτυχίου του και να εργαστεί. Η απασχόληση του ανα ειδικότητα περιγράφεται παρακάτω:

Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων μπορεί να εργαστεί ως:

 • Ελεύθερος επαγγελματίας εγκαταστάτης με δικό τους πελατολόγιο.
 • Ειδικευμένος τεχνικός σε συνεργεία μεγάλων κατασκευών.
 • Ιδιοκτήτης ή ειδικευμένος πωλητής σε καταστήματα ηλεκτρολογικών ειδών ή ιδιοκτήτης καταστήματος.
 • Δημόσιος υπάλληλος, σαν συντηρητής σε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ με διαγωνισμούς (π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ, Νοσοκομεία, Μουσεία, Αθλητικά κέντρα).
 • Ιδιωτικός υπάλληλος (π.χ. τεχνίτης ηλεκτρολόγος συντήρησης εργοστασίων, ξενοδοχείων, κλινικών, συγκροτημάτων, κ.λπ.).
 • Ηλεκτροτεχνίτης σε εγκαταστάσεις και συντηρήσεις ανελκυστήρων και ηλεκτρογερανών.

Δεν απαιτείται Άδεια άσκησης επαγγέλματος για εργασία στον Κινηματογράφο ? Τηλεόραση ως:

 1. Β? Ηλεκτρολόγος (βοηθός χειριστής φωτιστικών σωμάτων), στους έχοντες άδεια Ηλεκτρολόγου Α? Ειδικότητας, 15 kw και άνω)
 2. Α? Ηλεκτρολόγος (χειριστής φωτιστικών σωμάτων) στους αδειούχους Ηλεκτρολόγους Γ? Ειδικότητας, κατηγορίας 75 kw και άνω ή 400 ημερομίσθια ως Β? Ηλεκτρολόγος)
 3. Χειριστής γεννήτριας (στους κατόχους άδειας Α? Ηλεκτρολόγου)
 4. Βοηθός τεχνουργού ειδικών εφφέ
 5. Τεχνουργός ειδικών εφφέ

Επαγγελματικά δικαιώματα: Π.Δ. 108/2013 (ΦΕΚ 141/12.06.2013, τ? Α?, άρθρο 5)

Τεχνικός Αυτοματισμού :

Δεν έχει καθοριστεί ακόμα κάτι διαφορετικό από τα παραπάνω.

Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών μπορεί να εργαστεί σαν μέλος ομάδας ή αυτόνομα ή σαν υπάλληλος σε:

 • Βιομηχανία ή βιοτεχνία κατασκευής, συναρμολόγησης, συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικών συσκευών καταναλωτικού χαρακτήρα, ή ραδιοτηλεοπτικών συσκευών οικιακής χρήσης (όπως στερεοφωνικών συστημάτων, τηλεοράσεων, δεκτών ραδιοφωνίας, τηλεφωνίας, κ.λπ.).
 • Εταιρεία ή εργαστήριο επισκευής ή και εγκατάστασης συσκευών ήχου και εικόνας, καθώς και εγκατάστασης κεντρικών κεραιών (επίγειων ή/και δορυφορικών) τηλεόρασης.
 • Σε καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών συσκευών ήχου και εικόνας, καθώς και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων πάσης φύσεως.
 • Σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς.
 • Σε εταιρεία σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.

Δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος για εργασίες ως:

 1. Χειριστής auto cue
 2. Τεχνικός Δικτύου Εκπομπής (RF)
 3. Τεχνικός Ροής Προγράμματος
 4. Τεχνικός Ρύθμισης Εικόνας
 5. Ηλεκτρονικός Ραδιοζεύξεων
 6. Χειριστής Κονσόλας Μίξης Εικόνας
 7. Τεχνικός Μεταγραφών
 8. Μηχανικός Τηλεόρασης ? Master Control

Επαγγελματικά δικαιώματα: Ν 4254/2014, άρθρο 1 παρ. Η2 (ΦΕΚ 85/07.04.2014, τ.? Α?.)

Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων μπορεί να εργαστεί σαν μέλος ομάδας ή αυτόνομα ή σαν υπάλληλος σε:

 • Βιομηχανία ή βιοτεχνία ή εταιρεία συναρμολόγησης Η/Υ.
 • Τεχνική εταιρεία ή συνεργείο εγκατάστασης συστημάτων Η/Υ και δικτύων.
 • Τεχνική εταιρεία εγκατάστασης δομημένων καλωδιώσεων για δίκτυα Η/Υ.
 • Υπολογιστικά κέντρα μικρών ή μεγάλων εταιρειών ή παροχές υπηρεσιών του διαδικτύου.
 • Καταστήματα πώλησης η/υ και δικτυακών προϊόντων.
 • Σε τεχνικές υπηρεσίες του Δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα που απασχολούνται με συντήρηση και επισκευή υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων.

Δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος για εργασίες ως:

 1. Χειριστής auto cue
 2. Τεχνικός Δικτύου Εκπομπής (RF)
 3. Τεχνικός Ροής Προγράμματος
 4. Τεχνικός Ρύθμισης Εικόνας
 5. Ηλεκτρονικός Ραδιοζεύξεων
 6. Χειριστής Κονσόλας Μίξης Εικόνας
 7. Τεχνικός Μεταγραφών
 8. Μηχανικός Τηλεόρασης ? Master Control

Επαγγελματικά δικαιώματα: Ν 4254/2014, άρθρο 1 παρ. Η2 (ΦΕΚ 85/07.04.2014, τ.? Α?.)


Περισσότερες πληροφορίες στους παρακάτω συνδέσμους:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (2015)

ΕΟΠΠΕΠ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (2014)