Ωράριο Διδασκαλίας

  • 1η ώρα08:10 - 08:58
  • 2η ώρα09:03 - 09:43
  • 3η ώρα09:52 - 10:32
  • 4η ώρα10:41 - 11:21
  • 5η ώρα11:30 - 12:10
  • 6η ώρα12:18 - 12:57
  • 7η ώρα13:02 - 13:41

Μαθητικά Θέματα


Η Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση δίνει την ευκαιρία στους νέους, να ξεφύγουν από το "μονόδρομο" της Γενικής Εκπαίδευσης και να προσανατολιστούν σε χώρους όπυ συνυπάρχουν γενική μόρφωση και ανάπτυξη δεξιοτήτων σε τομείς παραγωγικούς που ευθυγραμμίζονται με τους κοινωνικοοικονομικούς στόχους. (οδηγός σπουδών Τ.Ε.Ε. - Ο.Ε.Δ.Β. 1986).

Από το 2013 και μετά η Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση διέπεται από τον Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/17.09.2013), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και παρέχεται αποκλειστικά στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.)


ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ