Ωράριο Διδασκαλίας

 • 1η ώρα08:10 - 08:58
 • 2η ώρα09:03 - 09:43
 • 3η ώρα09:52 - 10:32
 • 4η ώρα10:41 - 11:21
 • 5η ώρα11:30 - 12:10
 • 6η ώρα12:18 - 12:57
 • 7η ώρα13:02 - 13:41

Στην Α ? τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις oi :

 1. Kάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου.
 2. Κάτοχοι ενδεικτικού Γ? τάξης του παλαιού εξαταξίου γυμνασίου.
 3. Μαθητές της Α΄ Τάξης παρελθόντων ετών των Ημερησίων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων, ΤΕΛ, Ενιαίων Λυκείων, ΛΕΝ, Ε.Π.Λ.
 4. Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης του 1ου κύκλου T.E.E.
 5. Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης των ΤΕΣ.
 6. Μαθητές της Δ΄ Τάξης παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.
 7. Απορριπτόμενοι μαθητές της Α΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ.
 8. Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης Εσπερινού ΤΕΛ και ΤΕΣ.

Στην Β ? τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις oi :

 1. Προαχθέντες από την Α ? τάξη του Γενικού ή του Επαγγελματικού Λυκείου.
 2. Κάτοχοι πτυχίου Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε.
 3. Κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου T.E.E. και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών σε άλλη ειδικότητα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους.
 4. Μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.
 5. Μαθητές παρελθόντων ετών της Β΄ και Γ΄ τάξης του Ημερησίων και Εσπερινών Γενικού Λυκείου, ΤΕΛ, Ενιαίου Λυκείου, ΛΕΝ, Ε.Π.Λ.
 6. Μαθητές του 2ου κύκλου T.E.E.
 7. Προαχθέντες της Α΄ τάξης των ΤΕΛ, Ημερησίων και Εσπερινών Ενιαίων Λυκείων, ΛΕΝ, Ε.Π.Λ.
 8. Προαχθέντες της Δ΄ τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.
 9. Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΣ και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών.
 10. Μαθητές που προήχθησαν από την Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. και επιθυμούν να φοιτήσουν σε διαφορετικό τομέα ή ειδικότητα.
 11. Απορριπτόμενοι της Β΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ.
 12. Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Σ. σε άλλη ειδικότητα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους.
 13. Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ. σε άλλη ειδικότητα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους.
 14. Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης ΕΠΑ.Σ
 15. Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΛ, Ε.Π.Λ. και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών σε άλλη ειδικότητα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους.
 16. Μαθητές της Γ΄ τάξης Εσπερινού ΤΕΛ.
 17. Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών, καθώς και οι κάτοχοι αντιστοίχου απολυτηρίου Λυκείου της αλλοδαπής.

Στην Γ ? τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις :

 1. Οι προαχθέντες από τη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. στην ίδια ειδικότητα.
 2. Οι απορριπτόμενοι μαθητές της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. στην ίδια ειδικότητα του ίδιου τομέα.