Ωράριο Διδασκαλίας

 • 1η ώρα08:10 - 08:58
 • 2η ώρα09:03 - 09:43
 • 3η ώρα09:52 - 10:32
 • 4η ώρα10:41 - 11:21
 • 5η ώρα11:30 - 12:10
 • 6η ώρα12:18 - 12:57
 • 7η ώρα13:02 - 13:41

Στην Α΄ Τάξη μετεγγράφονται μαθητές της Α΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ.

Στη Β΄ Τάξη μετεγγράφονται:

 1. Προαχθέντες της Α΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.
 2. Μαθητές της Β΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.
 3. Μαθητές της Γ΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.
 4. Μαθητές της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΓΕ.Λ.

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΑ.Λ. ΣΕ ΓΕ.Λ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2015-2016

 • Α΄τάξη Ημερησίου και Α΄τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. στην Α΄ τάξη ημερησίου ή Α΄ τάξη Εσπερινού ΓΕ.Λ.
 • Β΄τάξη Ημερησίου και Β΄τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. στην Β΄ τάξη ημερησίου ή Γ΄ τάξη Εσπερινού ΓΕ.Λ.
 • Γ΄τάξη Ημερησίου και Γ΄τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. στην Β΄ τάξη ημερησίου ή Γ΄ τάξη Εσπερινού ΓΕ.Λ.
 • Δ΄τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. στην Β΄ τάξη ημερησίου ή Γ΄ τάξη Εσπερινού ΓΕ.Λ.

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΓΕ.Λ. ΣΕ ΕΠΑ.Λ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2015-2016

 • Α΄τάξη Ημερησίου και Α΄τάξη Εσπερινού ΓΕ.Λ. στην Α΄ τάξη ημερησίου ή Α΄ τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.
 • Β΄τάξη Ημερησίου και Β΄τάξη Εσπερινού ΓΕ.Λ. στην Β΄ τάξη ημερησίου ή Β΄ τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.
 • Γ΄τάξη Ημερησίου και Γ΄τάξη Εσπερινού ΓΕ.Λ. στην Β΄ τάξη ημερησίου ή Β΄ τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.
 • Δ΄τάξη Εσπερινού ΓΕ.Λ. στην Β΄ τάξη ημερησίου ή Β΄ τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ